Məhsullar və Xidmətlər


Məhsullar və Xidmətlər

Xüsusi işçi geyimləri

 • GÖZLƏRİN VƏ ÜZÜN MÜHAFİZƏSİ
 • QORUYUCU BAŞ GEYİMLƏRİ
 • TƏNƏFFÜS ORQANLARININ MÜHAFİZƏSİ
 • SƏSDƏN QORUYUCU VASİTƏLƏR
 • QORUYUCU ƏLCƏKLƏR
 • HÜNDÜRLÜKDƏN YIXILMAĞA QARŞI QORUYUCU VASİTƏLƏR
 • İŞÇİ AYAQQABILARI
 • QAYNAQÇI ÜÇÜN QORUYUCU VASİTƏLƏR
 • YANĞINSÖNDÜRƏNLƏR ÜÇÜN QORUYUCU VASİTƏLƏR
 • DƏNİZ İŞLƏRİ ÜÇÜN QORUYUCU VASİTƏLƏR
 • YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİNATI
 • MAYE TULLANTILARIN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜÇÜN QORUYUCU VASİTƏLƏR
 • İLKİN YARDIM VƏ DƏRİNİN MÜHAFİZƏSİ
 • İŞ AKSESUARLARI
 • TƏHLÜKƏSİZLİK NİŞANLARI
 • ELEKTRİK İŞLƏRİ ÜÇÜN QORUYUCU VASİTƏLƏR
 • İŞÇİ GEYİMLƏRİ

Tikinti materialları və metal işləri

 • Tikinti (hər növ tikinti materialları)
 • Metal (hər növ metal materialları)

Təmir və Tikinti

Hər növ təmir və tikinti işləri

Elektrik Avadanlıqları

 • Transfarmatorlar
 • Generatorlar
 • Akkumulyatorlar

Nasoslar

 • Nasoslar ECO SNM-ECO SNM-V
 • Dərin quyu nasosları ECV
 • Dərin quyu nasoslari ES4 02
 • Dərin quyu nasosu ES4 03
 • Grandfar 2 CPm
 • Grandfar CPM 130-146-158
 • Suvarma nasosları Grandfar GHFM 1
 • Grandfar QB 50
 • Hava kompressoru
 • Hidrofor
 • Hidrofor tank
 • Multi 35N
 • Multi 55N
 • Multi Ve 121
 • ND dalğıc pompa, atık su pompası
 • Suvarma nasosları
 • Santrabej nasosu
 • Hovuz nasosları
 • Stasionar nasos
 • Təmiz su dərin quyu nasosu
 • Təmiz su kiçik quyu nasosu
 • Vakumlu su nasosu
 • Vigilex
 • Vodoley su nasosu

Şəbəkə Avadanlıqları

 • Optik kabellər
 • Modemlər
 • Muftalar
 • Müxtəlif növ aksessuarlar